Τοιχογραφίες

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΠΕΣΕΩΝ

There are no translations available.

sixt

ΠΛΑΙΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΝΑΟΥ

There are no translations available.

dod

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΙΙ

There are no translations available.

dktr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΑΟΥ

There are no translations available.

dkn

ΤΟΙΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΙΣΚΟΥ

There are no translations available.

trok

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ 2

There are no translations available.

dkts

ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

There are no translations available.

gf

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

There are no translations available.

eik

ΣΤΑΥΡΟΘΟΛΙΟ ΜΕ ΣΤΗΘΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ

There are no translations available.

ex1

ΙΕΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΝΑΙΣΚΟΥ

There are no translations available.

id-naisk

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΑΟΥ ΙΙ

There are no translations available.

eiksd

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

There are no translations available.

eiksx